FNs Menneskerettighedsdag 2015 blev en stor succes

March for Menneskerettigheder på Amagerbrogade

Torsdag d. 10 december kl. 12:30 gik to hundrede skoleelever og andre fra Amager Bro Torv til Peder Lykke Skolen i markering af FNs Dag for Menneskerettigheder. Arrangementet var i samarbejde med European Network Against Racism som sendte en repræsentant helt fra Bruxelles.

Marchen var den syvende i træk afholdt i København og du kan læse opsummeringer fra taler og se billeder herunder.

Menneskerettigheder i graffiti
Mens marchen foregik lavede graffiti maler delph0 et graffiti værk med ordene Menneske Rettigheder, som i dag hænger udstillet på Peder Lykke Skolen.

Velkomst på Peder Lykke Skolen ved menneskerettighedsdag
Da marchen ankommer byder skolelederen velkommen til Peder Lykke Skolens auditorium, hvor taler og underholdning samt visning af vores kortfilm fandt sted.

Taler ved menneskerettighedsdag Yildiz AkdoganFolketingsmedlem Yildiz Akdogan fortalte om sine mærkesager, nemlig tillid, tryghed og tolerance. Hun kom ind på, at tolerance er helt i tråd med dagens tema, mobning, og hun slog et slag for, hvor vigtigt det er, at eleverne gør noget lige der, hvor de er.

Taler fra European Network Against Racism

Research and Policy Officer fra ENAR i Bruxelles, Ojeaku Nwabuzo, som talte om sit arbejde med at indsamle information og dokumentere racisme og diskrimination. Formålet er at der med dokumentation kan skabes lovgivning og initiativer som kan være med til at forhindre diskriminering og racisme.

Hun indrømmede, at hendes arbejde kan være ret tørt, men at dokumentation er uhyre vigtigt, hvis man skal påvirke udviklingen.

Klaus Mygind på scenen ved menneskerettighedsdag
Klaus Mygind fra Københavns Borgerrepræsentation slog fast, at menneskerettighederne er et af de vigtigste fremskridt i nyere tid, men at de desværre ikke altid bliver overholdt, heller ikke i København. Derefter spurgte han eleverne om, hvad Københavns Kommune skal gøre for at få alle til at deltage i debatten om, hvordan vi skaber et bedre København, og det fik han mange gode bud på. Han fortalte, at hans slogan er ”Mennesket først”, og det er netop, hvad menneskerettighederne står for, og han sluttede af med at invitere alle elever ind på Rådhuset til en rundvisning og en videre debat om, hvordan vi gør.

Der var underholdning

Så kom Topkat, HugoHvad og Alex på scenen med freestyle rap og human beatbox. De startede med at bede eleverne komme med mobbe emner, som de så kunne rappe over. Men i stedet for at mobbe, skulle de komme med komplimenter. Og det tog ikke længe før rappen handlede om, at Lena er den sødeste veninde og kæreste, og at Jamil er den smukkeste i verden.

Her underskriver nogle unge erklæring på FNs Menneskerettighedsdag

Det hele blev bundet sammen af Lior Foighel, som også arbejder med Københavns Kommunes ”Stemplet – bekæmpelse af diskrimination” kampagne. Lior gav et par numre fra sin seneste plade ”Lior”, og mens eleverne sluttede af med at skrive under på en erklæring om ikke at ville mobbe andre, sang han sin sang ”Giv mig verdensfred”.

En stor tak til alle de frivillige, medarrangørerne, talerne og vi ses igen næste år!