Hvor mange studenter blev undervist i deres rettigheder?

1280px-Studenterhue_gymnasiet_2005

I disse dage har adskillige unge afsluttet en 3-4 årig ungdomsuddannelse og fejrer det med en velfortjent tur på studentervognen. Men hvor mange af de unge kender faktisk til deres egne rettigheder?

Ifølge en Gallup undersøgelse fra 2014 kender 77% af danske skolebørn i alderen 12-16 år lidt eller intet til menneskerettigheder. Men der er ikke nogen uddannelse i menneskerettigheder i ungdomsuddannelserne og det er et problem mener projektleder for Unge for Menneskerettigheder, Gregory Christensen.

“Mange går igennem livet og udsættes for menneskerettighedsbrud og ser andre opleve menneskerettighedsbrud, men de har ingen anelse om at der er regler i
samfundet imod sådanne krænkelser. Derfor mener vi at unge burde undervises i menneskerettigheder helt fra de er helt unge, så de grundprincipper vores samfund er bygget op omkring, bevares 25, 50 og 100 år frem i tiden.”

En FN rapport udgivet sidste uge fra danske NGO’er i Danmark, deriblandt UFMR, fremhæver at unge i Danmark kan blive isolationsfængslet og sat i fængsel med voksne og mere hårdføre kriminelle, uden at de faktisk kender deres egne rettigheder eller ved hvem de skal henvende sig til. I Danmark har der været 158 rapporterede isolationsfængslinger af børn i perioden 2009-2013.

https://ungeformenneskerettigheder.dk/wp-content/uploads/2015/06/NGO-rapport-om-Danmark-til-FN-2015.pdf.